Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Testy końcowe SSiN

W miesiącu lutym wykonano testy końcowe SSiN, trwały też prace związane z uruchomieniem Systemu Ochrony Technicznej (SOT). Zostały przeprowadzone próby obciążeniowe i napięciowe dla pola linii Abramowice i Chełm oraz łącznika szyn. Rozdzielnia 220 kV pracuje już na nowych urządzeniach w układzie docelowym. Wybudowano ogrodzenie stacji.

psee inwestycje energo