Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Czym jest stacja elektroenergetyczna?

 

Stacja elektroenergetyczna służy do przetwarzania i rozdziału prądu elektrycznego. Aby dobrze to zrozumieć, należy odpowiedzieć sobie na pytanie skąd się bierze prąd w gniazdku? Na początku prąd transportowany jest liniami przesyłowymi z elektrowni do dużych stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie zostaje obniżone i prąd przekazany jest dalej do kolejnych punktów i stacji transformatorowych, skąd trafia do naszych domów.

 

Czy stacja elektroenergetyczna jest bezpieczna dla okolicznych mieszkańców?

 

Podkreślić należy, że sąsiedztwo infrastruktury elektroenergetycznej jest całkowicie bezpieczne. Budowa nowych stacji i modernizacja już istniejących musi być zgodna z normami ochrony środowiska – zarówno polskimi, jak i unijnymi. W odniesieniu do istniejących stacji elektroenergetycznych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zarówno, jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane przez właścicieli zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

 

Jak długo potrwa modernizacja? W jakich godzinach prowadzone będą prace?

 

Warto podkreślić, że prace budowlano – montażowe będą prowadzone przez doświadczonych wykonawców, z firmy ENERGO – SYSTEM S.A. Modernizacja stacji Mokre zgodnie z planem ma potrwać do końca I kwartału 2016 roku. Prace będą prowadzone w godzinach 7:00-19:00. Wykonawca dołoży starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały one normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

 

Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy naszej gminy?

 

Stacja elektroenergetyczna zwiększa bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie i powiecie, a także wpływa na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i urządzeń stacja Mokre będzie spełniała wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska.

 

Z jakich funduszy jest finansowana modernizacja stacji?

 

Modernizacja stacji finansowana jest ze środków własnych PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

 

Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?

 

Modernizacja stacji nie będzie powodowała nieplanowych wyłączeń prądu. O ewentualnych wyłączeniach prądu związanych z testami stacji, wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej, zgodnie z procedurami obowiązującymi u dostawcy energii.

 

Jak można się skontaktować z wykonawcą prac?

 

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy

psee inwestycje energo