Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Zakres prac

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre obejmuje m.in.:

 

  • montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych pod projektowaną i wykorzystywaną aparaturę,
  • wymianę urządzeń i aparatury,
  • zainstalowanie i uruchomienie systemu zdalnego sterowania i nadzoru stacji (SSiN),
  • wyposażenie w nowy układ ARST realizujący funkcję regulacji napięcia i mocy biernej,
  • budowę ujęcia wód podziemnych na cele socjalne i przeciwpożarowe, budowę zbiornika wody ppoż.,
  • przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych na terenie rozdzielni 220 kV, wykonanie drogi dojazdowej (pożarowej) do rozdzielni 220 kV,
  • budowę bezodpływowego, szczelnego zbiornika ścieków wraz z kanalizacją sanitarną,
  • modernizację istniejącego odwodnienia terenu rozdzielni 220 kV,
  • modernizację ochrony odgromowej rozdzielni 220 kV, wykonanie systemu uziemień ochronnych i roboczych oraz siatki uziemiającej na terenie rozdzielni,
  • mikroniwelację i zazielenienie.
psee inwestycje energo