Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Lokalizacja inwestycji

 

 

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Mokre położona jest w gminie Zamość, w odległości 2,5 km od drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość – Biłgoraj, w miejscowości i w obrębie ewidencyjnym Płoskie. Właścicielem działek na których znajduje się stacja (nr 177/1 i 177/3) jest Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi – PSE S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

 

W skład stacji Mokre wchodzą:

 

  • napowietrzna rozdzielnia 220 kV z podwójnym układem szyn zbiorczych – położona na działce 177/1 będącej
    w użytkowaniu PSE S.A.,
  • napowietrzna rozdzielnia 110 kV z podwójnym układem szyn zbiorczych i autotransformator 220/110/15 kV, 160 MVA. – położona na działce 177/3, będącej w użytkowaniu PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość.

 

Właścicielem rozdzielni 220 kV, stanowiska autotransformatora 220/110 kV i pola nr 13 rozdzielni 110 kV jest PSE S.A., pozostała część stacji należy do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

 

psee inwestycje energo