Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Krajowy System Elektroenergetyczny

 

 

Zależnie od przeznaczenia i odległości, na jaką ma być przesłana energia elektryczna, stosuje się napięcia:

 

  • 220 i 400 kV (tzw. najwyższe napięcia – NN),
  • 110 kV (tzw. wysokie napięcie – WN),
  • od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia – SN),
  • 230 lub 400 V (tzw. niskie napięcia – nn).

 

Elektrownie i elektrociepłownie produkują energię elektryczną, która poprzez linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV i 400 kV przesyłana jest do głównych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Stamtąd, liniami o napięciu 110 kV trafia do stacji rozdzielczych 110 kV/15 kV, w których następuje obniżenie napięcia do wartości 15 kV. To umożliwia dalszy przesył energii elektrycznej poprzez sieć średniego napięcia.

 

Jednak zanim prąd popłynie w fabrykach i domach, jego napięcie musi zostać obniżone do poziomu, na którym możliwe jest używanie elektrycznych urządzeń powszechnego użytku, przystosowanych do napięcia 230 lub 400 V. Następuje to w stacjach rozdzielczych oraz licznych stacjach transformatorowych, zamieniających średnie napięcie (rozdzielcze) na powszechnie stosowane w domowych  instalacjach odbiorczych (230/400 V).

 

Ponieważ nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa zużywanej przez odbiorców. Jest to możliwe dzięki połączeniom między elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców. Połączenia takie zapewnia sieć linii elektroenergetycznych. Im nowocześniejsza i bardziej rozbudowana jest sieć linii, tym większa jest szansa na niezawodną dostawę energii elektrycznej do każdego odbiorcy.

 

Niezawodne dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach do wszystkich regionów kraju zapewnia Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), w skład którego wchodzi sieć linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 i 220 kV). Zarządza nimi Spółka Skarbu Państwa – PSE S.A. ,która jest właścicielem i eksploatuje ponad 13 400 km linii napowietrznych o napięciu 220 i 400 kV oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych.

 

 

Aby dostarczyć prąd elektryczny do dowolnego miejsca, konieczne jest sprawne działanie wszystkich urządzeń potrzebnych do jego wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w kilkudziesięciu elektrowniach, a jej dostarczenie do indywidualnego odbiorcy, często oddalonego od elektrowni o kilkaset kilometrów, możliwe jest dzięki sieci linii i stacji elektroenergetycznych.

 

Krajowy System Elektroenergetyczny połączony jest z systemami elektroenergetycznymi większości krajów Unii Europejskiej. Współpraca z systemami energetycznymi innych krajów, takich jak Niemcy, Czechy, Szwecja czy Słowacja, pozwala nie tylko na międzynarodową wymianę energii elektrycznej, lecz przede wszystkim zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy, w przypadku np. wystąpienia poważnej awarii w systemie. Wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, a także potrzeba dostosowywania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do rosnących wymagań współpracy z systemami innych krajów Unii Europejskiej, wymaga stałej rozbudowy i unowocześniania sieci linii i stacji elektroenergetycznych.

 

Budowa i użytkowanie obiektów wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego kraju (elektrownie, stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe) bywało czasem uciążliwe dla społeczności lokalnych. Przy wyborze, zarówno wariantów lokalizacyjnych, jak i konkretnych rozwiązań technicznych poszczególnych obiektów elektroenergetycznych, projektanci dążą do usunięcia tych uciążliwości. Zmuszeni są jednak brać także pod uwagę koszty pracy całego systemu, od których w znacznej mierze zależy cena energii elektrycznej u odbiorcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostaw powoduje konieczność stałego unowocześniania bazy technicznej polskiej energetyki.

psee inwestycje energo