Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Cele inwestycji

 

 

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre wchodzi w zakres modernizacji południowo-wschodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

 

Projektowana modernizacja stacji Mokre ma na celu:

 

  • zwiększenie pewności i niezawodności pracy zainstalowanych urządzeń, w tym działania aparatury rozdzielczej, działania zabezpieczeń oraz systemów łączności,
  • dostosowanie stacji do realizacji funkcji zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania w zakresie wyposażenia technologicznego oraz ochrony obiektu, w tym dostosowanie stacji w części należącej do PSE S.A. do pracy bez stałej obsługi ruchowej (w kontekście przewidywanej zmiany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – odnośnie ograniczenia obsługi ruchowej),
  • uniezależnienie się od urządzeń potrzeb własnych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość,
    w tym redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne stacji,
  • obniżenie kosztów eksploatacji, w tym kosztów związanych z naprawami awaryjnymi.
psee inwestycje energo