Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Niwelacja terenu i zazielenienie

W kwietniu trwały prace związane z niwelacją oraz zazielenieniem terenu stacji.

psee inwestycje energo