Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Modernizacja stacji zmierza do finału

W maju wykonano testy końcowe SSiN, zakończono wszystkie roboty budowlane na terenie rozdzielni. Uruchomiony został lokalizator miejsca zwarcia, przygotowano do uruchomienia układ ARST.

psee inwestycje energo