Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Inwestycja a środowisko

 

 

Mówiąc o bezpieczeństwie w odniesieniu do stacji elektroenergetycznej można rozpatrywać kilka aspektów, m.in. bezpieczeństwo Krajowego Systemy Energetycznego – bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców oraz bezpieczeństwo osób i zwierząt przebywających w pobliżu stacji.

 

Konieczność dostarczenia energii elektrycznej wymaga budowy nowych linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym prąd dociera z elektrowni do linii dystrybucyjnych, a następnie do naszych domów, sklepów, urzędów, szpitali oraz zakładów pracy. Równie ważnym zadaniem, które pozwala na niezawodną dostawę energii elektrycznej do każdego odbiorcy, jest unowocześnianie istniejących obiektów elektroenergetycznych.

 

Energia elektryczna jest obecnie przedmiotem obrotu towarowego na rynku, który stawia jej jasne wymagania co do jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw. To pociąga za sobą konieczność stałej modernizacji i rozbudowy zarówno sieci przesyłowej jak i rozdzielczej.

 

Stacje elektroenergetyczne są elementami sieci przesyłowej, które łączą poszczególne fragmenty systemu elektroenergetycznego, pozwalając na zmianę poziomów napięć przy znacznych mocach przesyłu. Są obiektami zamkniętymi i ogrodzonymi, na które wstęp mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania stacji stosuje się najnowocześniejsze rozwiązania techniczne m.in:

 

  • nowoczesne układy zabezpieczeń przed skutkami awarii,
  • systemy kontrolujące urządzenia stacji elektroenergetycznych, monitorujące ich stan oraz w razie konieczności, umożliwiające zmianę ich parametrów;
  • systemy alarmowe, systemy monitoringu wideo oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
    i ochrony granic obiektu;
  • instalacje (wodno-ściekowe, gaśnicze) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
    w szczególności instalacje zabezpieczające środowisko.

 

psee inwestycje energo