Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Sierpień 2015 r.

 

 

Zdjęcia stacji 220/110 kV Mokre

 

 

 

 

Sierpień 2015 – zdjęcia z postępu prac

 

psee inwestycje energo