Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Budowa dróg wewnętrznych

W marcu budowane były drogi wewnętrzne. Rozpoczęto niwelację terenu.

psee inwestycje energo