Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Aktualności

Listopad 2014 r. Wniosek o pozwolenie na budowę złożony.

img1

Wykonawca wykonał wszystkie, przewidziane harmonogramem, prace przygotowawcze, przed przystąpieniem do właściwych prac remontowych na terenie stacji. Po złożeniu wniosku w Starostwie Powiatowym w Zamościu – oczekujemy na pozwolenie na budowę.

Wrzesień 2014 r. Większe bezpieczeństwo energetyczne dzięki modernizacji stacji Mokre.

gazeta

Zmodernizowana i nowoczesna stacja elektroenergetyczna zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie, powiecie i całym regionie. A dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i urządzeń stacja Mokre będzie spełniała wszelkie, najwyższe  wymogi w zakresie ochrony środowiska – mówi w artykule opublikowanym w Gazecie Zamojskiej Bogumił Bodaj, kierujący zadaniem modernizacji stacji.

 

art

Lipiec 2014 r. Coraz bliżej pozwolenia na budowę.

Stacja Elektroenergetyczna Mokre - widok ogólny

Obecnie trwają prace
nad projektem wykonawczym
i budowlanym. Prowadzone
są działania zmierzające
do uzyskania pozwolenia
na budowę.

Czerwiec 2014 r. Decyzja środowiskowa jest już prawomocna.

SE Mokre - odłącznik 220 kV

Po dokonanych odwiertach geologicznych Wykonawca otrzymał „Opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego”. Uzyskana została ponadto prawomocna decyzja środowiskowa.

Maj 2014 r. Prace przygotowawcze.

SE Mokre - ograniczniki przepięć 110 kV

Maj był okresem intensywnych prac przygotowawczych związanych z modernizacją stacji. Wykonawca pozyskał dokumentację stanu istniejącego stacji, zinwentaryzował obwody pierwotne i wtórne. Przygotowana została mapa do celów projektowych, trwają prace
nad planem zagospodarowania terenu.

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Kolejne

psee inwestycje energo