Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Aktualności

Prace związane z SOT

W miesiącu grudniu realizowane były prace przy Systemie Ochrony Technicznej (SOT), trwały prace przy drogach oraz niwelacja terenu.


Zakończono modernizację pola linii Chełm i Abramowice

W listopadzie zakończono modernizację pola linii Chełm i linii Abramowice – trwają sprawdzenia i odbiory. Kontynuowane są prace przy drogach, niwelacja terenu i prace porządkowe.


Prace wykończeniowe w rozdzielni Mokre.

W miesiącu październiku br. trwały prace przy zbiornikach przeciwpowodziowych oraz przy budowie dróg wewnętrznych i chodników rozdzielni.


Prace przy systemach sterowniczych i informatycznych

W miesiącu wrześniu br. trwały prace przy sterowniku centralnym, HMI oraz sterownikach polowych. Kontynuowane były też prace edycyjne Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN).


Dokonano kolejnych odbiorów

W miesiącu sierpniu br. odebrane zostały kolejne etapy zadania inwestycyjnego, m.in.: budowa budynku technologicznego, budowa drogi dojazdowej do stacji, rozbiórka budynku sprężarek, budowa zbiornika ścieków, modernizacja fundamentów i konstrukcji stacyjnych wysokich, wykonanie fundamentów i konstrukcji stacyjnych pod aparaturę, oszynowanie, dostawa i montaż aparatury pierwotnej, uruchomienie – w zakresie pola nr 8.


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Kolejne

psee inwestycje energo