Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Aktualności

Modernizacja stacji zmierza do finału

W maju wykonano testy końcowe SSiN, zakończono wszystkie roboty budowlane na terenie rozdzielni. Uruchomiony został lokalizator miejsca zwarcia, przygotowano do uruchomienia układ ARST.

Niwelacja terenu i zazielenienie

W kwietniu trwały prace związane z niwelacją oraz zazielenieniem terenu stacji.

Budowa dróg wewnętrznych

W marcu budowane były drogi wewnętrzne. Rozpoczęto niwelację terenu.

Testy końcowe SSiN

W miesiącu lutym wykonano testy końcowe SSiN, trwały też prace związane z uruchomieniem Systemu Ochrony Technicznej (SOT). Zostały przeprowadzone próby obciążeniowe i napięciowe dla pola linii Abramowice i Chełm oraz łącznika szyn. Rozdzielnia 220 kV pracuje już na nowych urządzeniach w układzie docelowym. Wybudowano ogrodzenie stacji.

Prace przy SOT i LMZ

W styczniu kontynuowane były prace przy Systemie Ochrony Technicznej (SOT), Lokalizatorze Miejsca Zwarcia (LMZ) oraz prace porządkowe.


1 2 3 4 5 6 7 Kolejne

psee inwestycje energo