Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre
SE Mokre - bramka liniowa 220 kV

Przetarg na modernizację stacji Mokre rozstrzygnięty

26 czerwca 2013 r. ENERGO-SYSTEM S.A. z siedzibą
w Rzeszowie wygrał przetarg
na modernizację stacji 220/110 kV Mokre.

psee inwestycje energo