Modernizacja stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Mokre

Aktualności

Modernizacja stacji zmierza do finału

2017-05-30

W maju wykonano testy końcowe SSiN, zakończono wszystkie roboty budowlane na terenie rozdzielni. Uruchomiony został lokalizator miejsca zwarcia, przygotowano do uruchomienia układ ARST.

Niwelacja terenu i zazielenienie

2017-04-30

W kwietniu trwały prace związane z niwelacją oraz zazielenieniem terenu stacji.

Budowa dróg wewnętrznych

2017-03-31

W marcu budowane były drogi wewnętrzne. Rozpoczęto niwelację terenu.

Testy końcowe SSiN

2017-02-28

W miesiącu lutym wykonano testy końcowe SSiN, trwały też prace związane z uruchomieniem Systemu Ochrony Technicznej (SOT). Zostały przeprowadzone próby obciążeniowe i napięciowe dla pola linii Abramowice i Chełm oraz łącznika szyn. Rozdzielnia 220 kV pracuje już na nowych urządzeniach w układzie docelowym. Wybudowano ogrodzenie stacji.

Prace przy SOT i LMZ

2017-01-31

W styczniu kontynuowane były prace przy Systemie Ochrony Technicznej (SOT), Lokalizatorze Miejsca Zwarcia (LMZ) oraz prace porządkowe.


2017-02-28 Testy końcowe SSiN
psee inwestycje energo